Jeg snakker flytende engelsk og har lang erfaring i oversetting til og fra bokmål og engelsk. Jeg har særlig jobbet med tekster innen data, tekniske og vitenskapelige emner, men tar også oversetteroppdrag med andre temaer.

Ett av mine spesialområder har vært lokalisering, det vil si oversetting og tilrettelegging av datamateriell til norske forhold. Jeg har blant annet arbeidet som lokaliserer og assisterende prosjektleder under opphold hos Microsoft i Dublin og Wang i Lyon. Slik oversetting kan noen ganger innebære det som kalles transcreation; en oppfinnsom omdiktning for å sikre at teksten passer til norske forhold.

Noen ganger har jeg også oversatt materiell fra svensk og dansk, og enklere tekster fra fransk og tysk. Som «språknørd» forstår jeg også litt nederlandsk, latin, italiensk, spansk og portugisisk, jeg kan lese det kyrilliske alfabetet (russisk) og har litt kunnskap om mandarin, japansk og kinesiske skrifttegn. I det hele tatt er mine interesser og tankegang svært internasjonalt rettet, og jeg trives meget godt med å arbeide i flernasjonale prosjektteam.

Se noen eksempler på mine oversettelser på denne siden. Flere står på Portfolio.

Word for OS/2
Microsoft produkteske for Word for OS/2, oversatt fra engelsk.

Brosjyre om esporing
Landsbruksdepartementets brosjyre om eSporing, designet og oversatt til engelsk.