tekster tjenester

Som teknisk skribent lager jeg hovedsakelig tekster om tekniske og vitenskapelige temaer, med vekt på å skrive klart, forståelig og presist på godt bokmål. Det kan være datamanualer, hjelpetekster, bruksanvisninger, rapporter og lignende.  Jeg kan også ta meg av redigering av slike tekster, enten noe må forkortes ned, forenkles eller bare språkvaskes.

Som oftest bruker jeg Word til skriving, og da gjerne Words mer avanserte funksjoner: innholdsfortegnelser, bokmerker, bunntekster, felt, skjemaer for innfylling, makroer osv. Jeg produserer også skriftlig materiell i PowerPoint, InDesign, Acrobat.

Tekster for markedsføring og sosiale medier stiller andre krav. De skal også være klare og tilpasset sin lesergruppe, men de må ofte være korte, få sagt mye med få ord, og innholdet må tilpasses virkemåten til søkemotorene på nettet.  Skriver man mer enn et par avsnitt, må man jobbe med teksten for å holde på leserens oppmerksomhet.

Se noen eksempler på arbeider i bildekarusellen under.  Trykk på et bilde for å forstørre det.